Zásobník projektových námětů Olomouckého kraje
Přihlášení

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
p.smicka@kr-olomoucky.cz
tel.: 585 508 387